دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 1-74 

مقاله پژوهشی

اثر پروپیل تیویوراسیل بر بروز بلوغ و تولید اسپرم در خروس‌های گله مادر گوشتی

صفحه 1-9

امیر کریمی؛ احمد زارع شحنه؛ سعید زین الدینی؛ حمید کهرام؛ زربخت انصاری پیرسرایی؛ مسعود ادیب مرادی


اثر استرس حرارتی بر سلول‌های سرتولی گوسفند در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 11-17

فروتن صالحی نژاد؛ ابوالقاسم لواف؛ علی کدیور؛ حسین حسن‌پور؛ حسن نظری


بررسی اثر نانو ذرات اکسید روی و اکسید روی بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های خون در بزغاله‌های نر مرغوز

صفحه 29-41

خلیل زابلی؛ حسن علی‌عربی؛ محمد مهدی طباطبایی؛ علی‌اصغر بهاری؛ زهره زارعی قانع


اثر اسانس آویشن شیرازی بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ثبات اکسیداتیو گوشت در جوجه‌‌های گوشتی

صفحه 43-53

مجید همدیه؛ سید عبداله حسینی؛ هوشنگ لطف‌الهیان؛ مازیار محیطی‌اصلی؛ علی غلامی کرکانی