دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 1-60 

مقاله پژوهشی

تعیین بهترین میزان توارث نژاد هلشتاین در گاوهای شیری آمیخته بر اساس ترکیب صفات تولیدی و تولید مثلی

صفحه 1-7

سعید حسنی؛ مریم اردلان‌فر؛ سعید زره‌داران؛ محمدباقر صیادنژاد


برآورد روند ژنتیکی صفت تولید شیر 305 روز گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل روزآزمون با تابعیت تصادفی

صفحه 9-18

عاطفه سیددخت؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ مجتبی طهمورث پور؛ حسین نعیمی پور؛ مرتضی مهدوی؛ مهسا ضابطیان حسینی


بررسی روند تبار‌آمیزی و اثر آن بر صفات وزن بدن گوسفندان ایران بلک ایستگاه اصلاح‌نژاد عباس‌آباد مشهد

صفحه 19-28

قاسم متّقی نیا؛ همایون فرهنگ‌فر؛ محسن احمدی شاهرخت؛ عبدالاحد شادپرور؛ مجید جعفری


طراحی نرم‌افزار پیش‌بینی ارزش ارثی حیوانات با استفاده از اطلاعات کمی و مولکولی

صفحه 29-36

ثریا رفیعی؛ مرادپاشا اسکندری نسب؛ داریوش سلیمی؛ طاهر هرکی نژاد؛ روناک خرمتایی


تعیین ویژگی‌های شیردهی و رفتاری بز نژاد رائینی با کمک دستگاه شیردوشی ماشینی

صفحه 51-60

سعادت صادقی؛ سیدعباس رافت؛ جلیل شجاع غیاث؛ سعید آزادی اسکویی؛ رامین رضازاده گلی