دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-72 

مقاله پژوهشی

اثر مکمل جیره‌ای پودر ژل آلوئه‌ورا بر عملکرد، وزن اندام‌های لنفوئیدی و پاسخ ایمنی جوجه بلدرچین‌های ژاپنی

صفحه 31-41

انوشیروان جعفرزاده؛ حسن درمانی‌کوهی؛ نوید قوی‌ حسین زاده؛ محمد روستایی علی‌مهر