دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 1-108 

مقاله پژوهشی

بررسی ارتباط بین عوامل تأثیرگذار بر عملکرد جوجه‌های گوشتی پرورش یافته در دو ناحیه مختلف جغرافیایی ایران

صفحه 1-9

مازیار محیطی‌اصلی؛ نوید قوی حسین زاده؛ حسن درمانی کوهی؛ مسعود شیرعلی


اثر نوع فرمولاسیون و سطوح مختلف پروتئین خوراک بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه‎های گوشتی

صفحه 23-37

رضا صلاحی مقدم؛ شهریار مقصودلو؛ یوسف مصطفی لو؛ محمدحسین شهیر؛ جواد بیات کوهسار


عوامل موثر بر نتایج انتخاب دو مرحله ای در طرح اصلاح نژادی هسته باز

صفحه 49-62

حشمت الله عسکری همت؛ عبدالاحد شادپرور؛ سید رضا میرایی آشتیانی؛ رسول واعظ ترشیزی


آنالیز ژنتیکی صفات وزن بدن در گوسفندان بومی استان گیلان

صفحه 63-73

بهاره اعتقادی؛ نوید قوی حسین زاده؛ عبدالاحد شادپرور؛ محمد گلشنی


اثر تیمول به دو شکل آزاد و آهسته رهش بر ویژگی های تخمیر شکمبه و متابولیت های پلاسما در گوسفند

صفحه 75-88

زهرا زمانی؛ داریوش علی پور؛ حمیدرضا مقیمی؛ سید علیرضا مرتضوی؛ سید مسعود ذوالحواریه